SON CLAVES – CLAVE RITMES VOOR DE SALSA EN SON; uitleg en oefeningen

CLAVES, SON CLAVE RITMES, PLAATSING IN DE MUZIEK
Claves zijn twee houten stokjes waarmee clave ritmes worden geslagen.
In de salsa en de son zijn dat de ‘son claves’.
Daarvan zijn er twee; de 3-2 clave en de 2-3 clave, waarbij de getallen het aantal slagen aangeven.
Het meest worden ze in de son gebruikt, en dan vooral de 2-3 clave.

De 5 slagen van een clave ritme bestaan uit 2 groepjes slagen; een 3-slag en een 2-slag.
De 2 slaggroepjes zijn, ieder apart, geplaatst in de 2 muziekmaten van 4 tellen, waarop wij dansen.
Ze zijn ieder per muziekmaat evenwichtig en naar grootte verdeeld.
De 3 slagen zijn, op hele tellen, zo wijd mogelijk verspreid in de ene muziekmaat.
En de 2 slagen bevinden zich, op hele tellen, het dichtst bij elkaar in de andere muziekmaat.
Zie onderstaande muziekmaat tabellen.

muziektellen

1

2

3

4

 
3 slagen

x

x

x

 

muziektellen

1

2

3

4

 
2 slagen  

x

x

 


De 3 slagen bevinden zich op tel 1, 2½ en 4 van de ene muziekmaat.
En de 2 slagen bevinden zich op tel 2 en 3 van de andere muziekmaat.In een danstelling van 1 t/m 8 (2 muziekmaten) zijn de son claves daarom als volgt geplaatst:

danstellen

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2 son claves

x

x

x

 

x

x

 

2-3 son claves

 

x

x

 

x

x

x


De 3-2 clave heeft haar slagen op de tellen 1, 2½, 4, 6 en 7.
De 2-3 clave heeft haar slagen op de tellen 2, 3, 5, 6½ en 8.

HANDIG OM TE ONTHOUDEN
De 3-2 clave start op tel 1 en eindigt op tel 7, en de 2-3 clave start op tel 2 en eindigt op tel 8.


KENNIS EN GEBRUIK VAN DE CLAVE RITMES

Ik behandel de son clave ritmes in de lessen, omdat ze basisritmes zijn van de muziek waarop wij dansen.
Kennis en toepassing van de clave ritmes kunnen leiden tot verdieping in de muziek en het dansen.
Als je een clave ritme in de muziek kan plaatsen, dan kan je met zekerheid de telling van de muziek bepalen, omdat de clave ritmes maar op één plaats in de muziek passen. Dat kan van pas komen bij 'moeilijke' muziek (aan prille beginners geef ik een eenvoudiger manier om de telling te bepalen.
Zo kan je daarmee dus goed, voor bijvoorbeeld salsamuziek, bepalen waar tel 1 zich bevindt, waarop je begint met dansen.
Het dansen van een son wordt met behulp van een son clave ritme begonnen (meestal de 2-3 clave). De laatste slag daarvan geeft tel 8 aan, waarop wordt gestart.
Geen muziek en wel willen dansen op een zeker tempo? Vraag of men een clave ritme wil slaan.
Daar kan je heerlijk op dansen! (misschien wel even wennen in het begin).


 

OEFENINGEN OM DE CLAVE RITMES TE LEREN EN TOE TE PASSEN IN SALSA EN SON
SALSA
1)
Luister naar een muzieknummer (zonder te dansen) waarbij geen claves worden gespeeld. Speel nu zelf de clave ritmes erbij.
Hoe? Bepaal waar de ‘1’ is in de muziek, en gebruik die ‘1’ om een clave ritme te starten.
Laat je daarbij helpen door de kennis dat de 3-2 clave begint op tel 1 en eindigt op tel 7, en dat de 2-3 clave begint op tel 2 en eindigt op tel 8.
2) Luister naar een muzieknummer (zonder te dansen) waarbij een duidelijk clave ritme wordt gespeeld. Speel het clave ritme mee. Welk clave ritme wordt gespeeld?
Bepaal allereerst waar de ‘1’ is in de muziek. Maak dan gebruik van de kennis dat de 3-2 clave begint op tel 1 en eindigt op tel 7,
en dat de 2-3 claves begint op tel 2 en eindigt op tel 8.
SON
Bij de son is niet tel 1 bepalend, zoals bij de salsa, maar tel 8. Daarop wordt ook begonnen met dansen.
Bepaal daarom waar tel 8 is in de muziek, en handel verder als hierboven.
In de son wordt vaak een 2-3 clave gespeeld, meer dan de 3-2 clave.

Bovenstaande oefeningen zijn bedoeld om jou te laten wennen aan de plaatsing van de clave ritmes in de muziek.
Hoe verhouden zij zich tot de muziek waarin ze worden gespeeld?
Maar bovenal: waar in de muziek zijn ze geplaatst?
Door de oefeningen veel te doen kun je jouw gehoor en gevoel ontwikkelen om die plaatsing te herkennen.
Makkelijk daarbij is, dat de clave ritmes een absolute plaatsing hebben; ze passen maar op één plaats in de muziek!


HET UITEINDELIJKE DOEL:

Je herkent inmiddels, op gehoor en gevoel, op welke plaats in de muziek een son clave ritme zou passen.
Of, indien er wel een son clave ritme wordt gespeeld, welk clave ritme dat is.
Je kunt nu aan de hand van het clave ritme de tellen in de muziek bepalen!


DANS OP (MUZIEK MET) EEN CLAVE RITME
Ervaar hoe de tellen van het clave ritme zich verhouden tot de tellen waarop je danst;
waar ze gelijk zijn, waar verschillend, en waar ze elkaar opvolgen en aanvullen.
Laat jou niet van de wijs brengen als je slechts op een clave ritme danst!EXTRA: EEN MOOIE UITDAGING (geen onderdeel van de lesstof, wel aanbevolen)

Speel zelf een clave ritme met claves of met jouw handen terwijl je danst!
Dit kan lastig zijn in het begin, omdat je met jouw handen een ander ritme speelt dan je met jouw benen danst.
Speel anders eerst het clave ritme met jouw mond i.p.v. met jouw handen.


MUZIEK MET SON CLAVE RITMES

- Zie de afspeellijsten op het YouTube kanaal van de dansschool,
https://www.youtube.com/@salsadansschoolcorason
- Zie de Salsa Beat Machine,
http://www.salsadansschoolcorason.nl/salsabeatmachine.htm


TOT SLOT

Soms hoor je nog andere slagen in of door het clave ritme.
Dat kunnen extra slagen in het clave ritme zelf zijn. Of slagen die door andere ritme instrumenten worden gespeeld zoals de bongo's, conga's, timbales (2 trommels op statief) of de koebel etc.


Succes en veel plezier!


© Salsa dansschool CoraSon, Utrecht, 15-01-2024